New Update
Innovation Creator for Better Education
นวัตกรรมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
รายงานการดำเนินงาน 2555
 
โทรศัพท์ติดต่อภายใน
 
ระบบ E-office ใหม่


 
 
ดาวน์โหลดแม่แบบ (Template)
 
เรื่องเด่นประจำสัปดาห์
 

ขอเชิญเสนอชื่อ บุคคล และหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติ (Thailand EE Award)

  ดาวน์โหลด 

       โครงการรางวัลรางวัลสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับชาติ (Thailand EE Award)

            แผ่นพับประชาสัมพันธ์

            แบบฟอร์เสนอผลงาน ประเภทบุคคล  (.doc ,  .pdf)

            แบบฟอร์เสนอผลงาน ประเภทหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน   (.doc ,  .pdf)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

                 ส่วนสิ่งแวดล้อมศึกษา  กองส่งเสริมและเผยแพร่  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

                 โทร. 0 2298 5628 โทรสาร 0 2298 5629 

                      อีเมลล์eeforum@deqp.go.th หรือ kotdeqp@gmail.com 


ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/supremecomplex1
 
ประกาศรายชื่อ โครงการ "เล่าความฝัน ปั้นความจริง"
 

การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

ระดับภูมิภาค ภาคใต้

7-8 กันยายน 2556


 
การจัดงาน "เมืองหัตถศิลป์  ถิ่นโภชนา" ครั้งที่ 2

 
ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1
 
โครงการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

                                                                   
โครงงานคุณธรรมฯ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา  
 

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย (SMPC) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2556
 
 
กำหนดการจัดงานประกวดแข่งขันอาเซียนภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ระดับภูมิภาค 4 ภูมิภาค
 
เด็กไทยเก่งคว้ากว่า 40 รางวัล แข่งคณิตฯ ที่บัลแกเรีย
นายปราโมทย์ ขจรภัย และ นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    
นำทีมนักเรียนไทย 32 คน ที่เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐ
บัลแกเรีย  ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-7 ก.ค.2556 เดินทางกลับถึงไทยท่ามกลางความยินดีต้อนรับจากผู้ปกครอง โรงเรียนและ สพฐ.อย่างอบอุ่น ซึ่งผลปรากฏว่า นักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้ถึง 6 รางวัล เหรียญเงิน 15 รางวัล เหรียญทองแดง 16 รางวัล และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รวม 42 รางวัล และยังสามารถคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดประเภททีม ระดับประถมศึกษา  โดยมีนักเรียนจาก 30 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน 

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศทุกสังกัดร่วมงาน
 
แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี 2556

ขอความร่วมมือข้าราชการร่วมกรอกแบบสำรวจออนไลน์สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 
ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
                                       สรุปจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ

ประกาศทุน 2014 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2557

 
 
1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
 
โรงเรียนสุจริต
 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนสู่สากล
 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 
โรงเรียนวิถีพุทธ

 

 

 
Visitors
 
Gallery..
   หัวข้อเรื่อง
   อ่าน
   ตอบ
   วันที่
   อยากทราบผลการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ที่จะคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย IEYI 2014 ครับ
   91
   3
   08 มี.ค. 2557
   ขอทราบผลการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ม.ปลาย
   76
   1
   26 ก.พ. 2557
   ผลการประกวดนวัตกรรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
   327
   13
   25 ก.พ. 2557
   สอบถามความชัดเจนเกณฑ์การตัดสินโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีระดับ ม.1-3 (ขยายโอกาส)
   45
   1
   25 ก.พ. 2557
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการฯ รอบสอง
   99
   1
   23 ก.พ. 2557
   ต้องการทราบผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานฯ ระดับประถมศึกษา
   52
   0
   19 ก.พ. 2557
   บีตรประจำตัวเข้าร่วมการแข่งขันทักษะอาเซียน ที่พัทยา
   79
   1
   15 ก.พ. 2557
   สูจิบัตร
   89
   1
   10 ก.พ. 2557
   ผลการสอบ สพฐ นานาชาติ รอบแรก
   209
   3
   08 ก.พ. 2557
   ชมรมนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
   213
   2
   19 ม.ค. 2557

   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

   อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10  กระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่ 319  วังจันทร์เกษมถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 

    โทรศัพท์ 0 2281 1958   โทรสาร 0 2281 5216  e-mail :  eduinno.2013@gmail.com