หนังสือราชการ


 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
 
กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา
 
กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

 
กลุ่มโครงการพิเศษ

 

 

 

 
กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

 
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา (อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ)
 
กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
 
การบริหารทั่วไป

 

 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

 

 

E-Office

 

 

 

 

E-Transportation

 

 

 

 

E-Budgeting

 

 

 

 

E-Filing

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Facebook

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
OBEC-Mail

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
E-mail (Web mail)

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Admin Login

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
Gallery..
   หัวข้อเรื่อง
   อ่าน
   ตอบ
   วันที่
   อยากทราบผลการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ที่จะคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย IEYI 2014 ครับ
   91
   3
   08 มี.ค. 2557
   ขอทราบผลการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ม.ปลาย
   76
   1
   26 ก.พ. 2557
   ผลการประกวดนวัตกรรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
   327
   13
   25 ก.พ. 2557
   สอบถามความชัดเจนเกณฑ์การตัดสินโครงงานออกแบบและเทคโนโลยีระดับ ม.1-3 (ขยายโอกาส)
   45
   1
   25 ก.พ. 2557
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการแข่งขันทางวิชาการฯ รอบสอง
   99
   1
   23 ก.พ. 2557
   ต้องการทราบผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานฯ ระดับประถมศึกษา
   52
   0
   19 ก.พ. 2557
   บีตรประจำตัวเข้าร่วมการแข่งขันทักษะอาเซียน ที่พัทยา
   79
   1
   15 ก.พ. 2557
   สูจิบัตร
   89
   1
   10 ก.พ. 2557
   ผลการสอบ สพฐ นานาชาติ รอบแรก
   209
   3
   08 ก.พ. 2557
   ชมรมนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
   213
   2
   19 ม.ค. 2557
   แผนผังเว็บไซต์

    

    
    
    
    
   สำหรับเจ้าหน้าที่ สนก.

    

    
    
    
    
   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

    

    
    
    
    
   ข้อมูลอื่น ๆ 

    

    
    
    
    
    

    

    
   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
    อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10  กระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่ 319  วังจันทร์เกษมถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
    โทรศัพท์ 0 2281 1958   โทรสาร 0 2288 5886  e-mail :  eduinno.2013@gmail.com
    
   Visitors